Magazyny energii dofinansowanie

Magazyny energii dofinansowanie

Magazyn energii stosuje się w domu lub w firmie w celu zminimalizowania kosztów za energię. Posiadanie takich magazynów przybliża użytkowników do energetycznej niezależności. Państwa europejskie zauważyły wiele korzyści płynących z użytkowania magazynów energii i dlatego coraz więcej z nich decyduje się na dofinansowanie magazynów energii. 

Dlaczego użytkownicy potrzebują dofinansowania do magazynów energii? 

Magazynowanie i wytwarzanie energii wszystkimi możliwymi sposobami jest przyszłością dla każdego państwa na świecie. Technologia ta nie należy do najtańszych jednak przynosi wiele korzyści dla przeciętnego użytkownika jak i dla państwa. Użytkownik staje się w pewien sposób niezależny energetycznie i przy tym oszczędza, państwo natomiast pobiera nadwyżkę energii, która jest wytwarzana i na tym tak samo korzysta. Zdając sobie z tego sprawę kraje rozwijające i nastawione na rozwój wspomagają prosumentów poprzez dofinansowanie magazynów energii. Wzrost i rozbudowa rynku energetycznego jest przyszłością. 

Ceny prądu znacząco idą w górę, przez co przeciętni użytkownicy czy duże korporacje szukają oszczędności. Idealnym rozwiązaniem są odnawialne źródła energii, które obniżają opłaty za energię, jak również pozwalają na uniezależnienie się. Im więcej osób będzie korzystało z magazynów energii, tym mniej osób będzie szukać rozwiązań pozyskiwania prądu z nieekologicznych źródeł. Będzie to miało pozytywny i znaczący wpływ na środowisko. 

Dla kogo dofinansowanie do magazynów energii?

  • prywatni prosumenci – są to osoby jednocześnie produkujące energię i ją wykorzystujące. Pozyskaną energię używają tylko do użytku własnego. Wytworzona energia nie może być wiodącym podmiotem prowadzonej działalności. Dofinansowanie do takich magazynów prowadzi do zwiększenia auto konsumpcji wytwarzanej energii przez instalację OZE i uniezależnienie użytkowników od wzrostu cen za energię oraz zapewnienie ciągłości w dostawie prądu.
  • prosumenci jako firma – obiekt nie będący gospodarstwem domowym. Do takich instytucji zalicza się spółdzielnie mieszkaniowe, szkoły, fundacje, uczelnie, jednostki sektora finansów publicznych czy rolnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą. Dofinansowanie do magazynów energii dla tej grupy pozwala znacząco zredukować stałe koszty ich utrzymania. 

Koszty dofinansowania magazynów energii

Wysokość dotacji będzie miała duże znaczenie dla prosumentów zainteresowanych kupnem magazynów energii. Dofinansowanie będzie w granicach od 25 do 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Kosztem magazynu energii nie jest tylko zakup odpowiedniego urządzenia. Wchodzi w to również opracowanie projektu systemu magazynowania energii, wnioski, procedury związane z odbiorem instalacji czy doradztwo w ramach doboru technologii. 

Ceny akumulatorów będą uzależnione od:

  • ceny urządzenia,
  • wysokości dofinansowania,
  • formy i zakresu dotacji przedstawionej przez ustawodawcę. 

Przy szacunkowo wyliczonych kosztach założenia magazynu energii wynoszący 30 tysięcy złotych, przy najwyższej kwocie dotacji użytkownik będzie w stanie zaoszczędzić do kilkunastu tysięcy złotych.

Subscribe
Powiadom o

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments